17/02/20  Văn bản của Phòng  112
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid -19
 15/02/20  Văn bản của Phòng  131
Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV 
 12/02/20  Văn bản của Phòng  247
Thông báo cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học 
 10/02/20  Văn bản của Phòng  169
Học sinh tiếp tục được tạm nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
 10/02/20  Văn bản của Phòng  167
Phòng GDĐ Long Khánh thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
 10/02/20  Văn bản của Phòng  151
Học sinh được nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona